0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Overlijdensrisicoverzekering

Wat als u plots iets overkomt? Wat voor financiële gevolgen heeft het dan voor uw nabestaanden als u zou komen te overlijden? U wilt ervoor zorgen dat uw nabestaanden goed financieel verzorgd achterblijven. Dit kunt u doen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Wanneer u komt te overlijden dan kan het zo zijn dat uw nabestaanden achterblijven met kosten, vaste lasten voor bijvoorbeeld de hypotheek of de huur en soms zelfs met schulden. Met een overlijdensrisicoverzekering kan dit financieel worden opgevangen. Zo is het bijvoorbeeld een optie om de verzekering te koppelen aan de hypotheek. De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering wordt dan gebruikt om (deels) uw hypotheek af te lossen. De overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht, maar sommige hypotheekverstrekkers stellen deze verzekering als een eis wanneer u een hypotheek wilt afsluiten.

De overlijdensrisicoverzekering hoeft niet alleen te worden gebruikt voor het betalen van de huur of de hypotheek. De uitkering is in principe een vrij te besteden bedrag voor uw nabestaanden en dus kan de besteding van de uitkering ook anders worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het achterlaten van een bedrag voor uw kinderen, zodat zij zorgeloos kunnen gaan studeren in de toekomst. Ook het afbetalen van schulden of leningen kan worden gedaan met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering. Zo kan er worden voorkomen dat uw nabestaanden in een vervelende financiële positie komen na uw overlijden.

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bepaalt u zelf welk bedrag u wilt verzekeren, hoe lang de verzekering loopt en naar wie van uw nabestaanden de uitkering uiteindelijk gaat.

Wanneer u een verzekering wilt afsluiten dan kunt u in de meeste gevallen kiezen uit drie verschillende soorten uitkeringen. De eerste optie is een gelijkblijvend bedrag. Hiermee blijft het bedrag dat wordt uitgekeerd wanneer u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering gelijk. Deze optie wordt vaak gekozen wanneer de schulden gelijk blijven; dit is een goede keuze wanneer u bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek heeft. De tweede optie is een annuïtair dalende verzekering. Met deze verzekering daalt het uit te keren bedrag elk jaar met een bepaald percentage. Deze optie past goed bij u als u een annuïtaire hypotheek heeft afgesloten, omdat de verzekering dan gelijk daalt met de hypotheek. Tot slot is er de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Met deze optie daalt de uitkering elk jaar met een vast bedrag. Hoe langer uw verzekering loopt, hoe lager de uitkering dus is. Deze optie wordt vaak gekozen wanneer er een lineaire hypotheek is afgesloten.

Bij de meeste verzekeraars moet u een verklaring van gezondheid aanleveren of een medische keuring doorlopen voordat u de overlijdensrisicoverzekering af kunt sluiten. Zo kan de verzekeraar een inschatting van het risico maken, bepalen wat de voorwaarden van de verzekering zijn en bekijken hoe hoog de premie gaat zijn. Dit kan u voordelen opleveren. Zo krijgt u in de meeste gevallen een korting op de premie wanneer u niet rookt. Ook wanneer u een chronische ziekte heeft of wanneer u een gevaarlijk en risicovol beroep heeft, zoals militair, zullen de meeste verzekeraars u gewoon de mogelijkheid geven om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het kan dan wel zijn dat de premie die u moet betalen iets hoger is, omdat het risico op overlijden ook hoger is.

Er zijn een aantal situaties waarin de verzekeraar kan beslissen om de verzekering niet uit te keren. Dat is wanneer er bijvoorbeeld sprake is van zelfdoding (euthanasie valt hier niet onder, mits alle wettelijke regels zijn gevolgd), wanneer er informatie is achtergehouden bij de medische verklaring, wanneer de verzekerde nog in leven is op de einddatum van de verzekering of wanneer de verzekerde meedoet aan een oorlog waar Nederland niet bij betrokken is. Een overlijdensrisicoverzekering is anders dan een uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is namelijk een tijdelijke verzekering; als u binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden dan wordt het bedrag uitgekeerd, maar wanneer de verzekerde buiten de looptijd overlijdt niet. Een uitvaartverzekering is een zogenoemde levenslange verzekering en hiermee wordt het bedrag altijd uitgekeerd. Het bedrag hiervoor dient te worden besteed aan de kosten van de uitvaart van de verzekerde. Dat is niet het geval bij de overlijdensrisicoverzekering; de uitkering hiervan kan worden besteed aan het regelen van de uitvaart, maar ook aan andere zaken.

U heeft veel opties en keuzes bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Bespreek met één van onze adviseurs welke verzekering het beste aansluit bij uw situatie en wensen.

Bel direct:

078-7440182

Adresgegevens

  • Amstelwijckweg 15
  • 3316 BB Dordrecht

Mail direct:

makelaardij@advema.nl

Bel direct:

0113 - 311815

Adresgegevens

  • Biezelingseweg 2b
  • 4421 KN Kapelle

Mail direct:

info@advema.nl