0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Situatie verandert

Het kan soms zo zijn dat er grote veranderingen in uw leven plaatsvinden. Gaat u bijvoorbeeld trouwen? Krijgt u kinderen? Raakt u arbeidsongeschikt? Of vindt u een nieuwe baan? Dan heeft dit natuurlijk grote gevolgen voor uw leven, voor dat van de mensen om u heen, zoals uw partner en/of kinderen, op uw financiële situatie en vaak ook voor uw pensioen. Het is belangrijk om nu goed uw pensioen te hebben geregeld, zodat u in de toekomst altijd goed voorbereid bent.

Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen

Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt vastleggen dan heeft uw partner vanaf dat moment recht op een partnerpensioen, indien u deze opbouwt bij uw werkgever. Wat is partnerpensioen nou eigenlijk? Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner direct ontvangt wanneer u komt te overlijden, ook wanneer uw de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt. Dit pensioen loopt in de meeste gevallen, net als het ouderdomspensioen, via de werkgever. Hoeveel partnerpensioen uw partner ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het door u opgebouwde pensioen. Bij de meeste pensioenuitvoerders is het partnerpensioen zo’n 70% van het ouderdomspensioen. Wanneer u wilt samenwonen met uw partner, maar jullie niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan krijgt uw partner niet automatisch een partnerpensioen. Uw partner moet hiervoor worden aangemeld via de werkgever of de pensioenuitvoerder. Vaak wordt u dan geacht om een samenlevingscontract mee te sturen.

Scheiden of beëindiging relatie

Wanneer u gaat scheiden of de relatie verbreekt dan moet het pensioen worden verdeeld. Dit wordt ook wel pensioenverevening genoemd. Zo heeft uw partner bijvoorbeeld recht op het bijzonder partnerpensioen dat is opgebouwd tot het einde van de relatie. Wanneer u en uw partner getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden dan heeft uw partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens de relatie. Let op! Dit geldt dus alleen als u en uw partner getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden en dus niet wanneer u en uw partner een samenlevingscontract hadden. Zaken en afspraken rondom het pensioen kunt u voor het geregistreerd partnerschap of voordat u gaat trouwen, vastleggen in een de partnerschapsvoorwaarden of de huwelijkse voorwaarden. Bij een scheiding of bij het ontbinden van het geregistreerd partnerschap moet u erop letten dat u dit aangeeft bij uw werkgever of pensioenuitvoerder, zodat het partnerpensioen dat wordt opgebouwd, kan worden stopgezet.

Kinderen

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever dan kan het zo zijn dat u een nabestaandenpensioen opbouwt. Dit is het pensioen dat uw nabestaanden krijgen uitgekeerd op het moment dat u komt te overlijden. Dit pensioen bestaat uit het partnerpensioen en het wezenpensioen. Het wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen krijgen wanneer u overlijdt. Wanneer u kinderen heeft en u komt te overlijden, hebben zij in de meeste gevallen tot, 18 of 21-jarige leeftijd recht op dit pensioen. Hier vallen soms stiefkinderen en, onder bepaalde voorwaarden, ook pleegkinderen onder. In sommige gevallen kan het wezenpensioen worden verlengd. Dit is als uw kinderen bijvoorbeeld nog naar school gaan, studeren of arbeidsongeschikt zijn. Afhankelijk van de hoogte van uw pensioen ontvangen uw kinderen de uitkering. Dit is meestal tussen de 15% en 20% van uw ouderdomspensioen. Ga na of uw kinderen moeten worden aangemeld bij uw werkgever of pensioenuitvoerder.

Overlijden

Heeft u alles goed geregeld voor uw nabestaanden voor het geval u komt te overlijden? Het is misschien niet zo fijn om hierover na te moeten denken, maar u wilt er natuurlijk voor zorgen dat uw partner en/of kinderen financieel verzorgd achterblijven. Dit kunt u doen met het nabestaandenpensioen. Dit bestaat uit het partnerpensioen voor uw partner en het zogenoemde wezenpensioen voor uw kinderen. Als u komt te overlijden dan heeft uw partner recht op het partnerpensioen. Wanneer u overlijdt na uw pensioendatum dan heeft uw partner in de meeste gevallen ook recht op een deel van het ouderdomspensioen. Komt u te overlijden voor de pensioendatum? Dan heeft uw partner vaak enkel recht op het partnerpensioen.

Het kan zijn dat het partnerpensioen op risicobasis is. Dit wilt zeggen dat uw partner alleen recht heeft op het partnerpensioen wanneer u in dienst bent bij de werkgever op het moment dat u komt te overlijden. Bij een pensioen op opbouwbasis blijft uw partner recht hebben op het opgebouwde partnerpensioen, ook wanneer u niet meer meedeed met de pensioenregeling op het moment dat u overlijdt. Om er zeker van te zijn dat u uw nabestaanden verzorgd achterlaat, kunt u er ook voor kiezen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Ziek of arbeidsongeschikt

Het is natuurlijk erg vervelend als u ziek wordt of als u iets overkomt waardoor u niet meer kunt werken. Welke gevolgen heeft dit voor uw pensioen? Als u ziek wordt, krijgt u de eerste twee jaar het loon doorbetaald door uw werkgever. Tijdens deze twee jaar bouwt u nog steeds uw pensioen op. Wat er daarna gebeurt, hangt af van uw pensioenregeling, de afspraken met de pensioenuitvoerder en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het kan namelijk zo zijn dat u na de twee jaar uw pensioen blijft opbouwen zonder dat u of uw werkgever premie hoeven te betalen. Dit wordt ook wel premievrijstelling genoemd.

Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u in de meeste gevallen na twee jaar een uitkering van het UWV. Soms krijgt u ook een uitkering vanuit de pensioenuitvoerder, afhankelijk van uw pensioenregeling. Het kan ook zo zijn dat de werkgever een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering regelt voor de werknemers. Dit houdt in dat u een maandelijkse uitkering krijgt als aanvulling op uw WIA-uitkering. U krijgt dit dan uitgekeerd vanaf het moment dat de eerste twee jaar, waarin uw loon werd doorbetaald, zijn verlopen.

U kunt zoveel mogelijk voorkomen dat er een gat in uw inkomen ontstaat door ook zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Uit dienst en/of nieuwe baan

Stoppen met werken omdat u bijvoorbeeld ontslagen bent of ontslag heeft genomen en een nieuwe baan wil gaan zoeken, kan een moeilijke periode zijn met een hoop onzekerheden. Het heeft niet alleen invloed op uw inkomen, maar ook op uw pensioen.

Als u ontslagen bent of zelf ontslag heeft genomen, bouwt u geen pensioen meer op. Echter blijft het pensioen dat u eerder al heeft opgebouwd wel staan. Ook het partnerpensioen wordt niet meer verder opgebouwd. Als het partnerpensioen op risicobasis is geregeld dan heeft uw partner, na uw ontslag, geen recht meer op deze uitkering. Bij partnerpensioen op opbouwbasis blijft het opgebouwde partnerpensioen wel staan.

Bij sommige pensioenuitvoerders kan het zijn dat er indexatie van premievrije afspraken plaatsvindt. Dit wilt zeggen dat u geen pensioen meer opbouwt, maar dat het pensioen jaarlijks wel een klein beetje aangroeit.

Het is erg fijn als u een nieuwe baan heeft gevonden en weer aan de slag kunt. Als u bij een andere werkgever in dienst gaat dan kunt u ervoor kiezen om uw oude pensioen mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd. Hierbij wordt als het ware de waarde van uw ene pensioen toegevoegd aan het nieuwe pensioen. Het is aan te raden om na te gaan of waardeoverdracht wel gunstig is voor u. Het kan namelijk zo zijn dat de voorwaarden van de nieuwe pensioenregeling minder aantrekkelijk zijn dan de vorige voorwaarden.

Gaat uw situatie veranderen en heeft u vragen over wat dit precies betekent voor uw pensioen? Of wilt u zorgen dat u goed bent voorbereid op de toekomst door uw pensioen goed te regelen? Neem dan contact op met één van onze pensioenexperts. Samen kijken wij naar uw persoonlijke situatie en brengen wij uw mogelijkheden en kansen binnen uw pensioen in kaart.

Bel direct:

078-7440182

Adresgegevens

  • Amstelwijckweg 15
  • 3316 BB Dordrecht

Mail direct:

makelaardij@advema.nl

Bel direct:

0113 - 311815

Adresgegevens

  • Biezelingseweg 2b
  • 4421 KN Kapelle

Mail direct:

info@advema.nl