0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt raakt dan valt u automatisch onder de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en krijgt u twee jaar loondoorbetaling vanuit de werkgever. Dit geldt niet wanneer u een zelfstandig ondernemer bent. Er is weinig steun vanuit de overheid voor zelfstandig ondernemers en dus krijgt u geen uitkering wanneer u (langdurig) ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een ongeval.

Wanneer u een langere tijd niet kunt werken dan heeft u dus niet meteen een financieel vangnet waar u op terug kunt vallen. Om u te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Het is zelfs zo dat een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers mogelijk wettelijk verplicht gaat worden in de toekomst.

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers kunt u het risico voor inkomensverlies door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval, burn-outs of een zwangerschaps- of adoptieperiode afdekken. U betaalt maandelijks een premie en krijgt de AOV-uitkering wanneer u niet meer in staat bent om te werken. De verzekeraar stelt een bepaald percentage van arbeidsongeschiktheid vast (de uitkeringsdrempel); dit kan bijvoorbeeld 25% of 30% zijn. Dit wilt zeggen dat als u 25% arbeidsongeschikt bent, u in aanmerking komt voor de AOV-uitkering. Bij de meeste verzekeraars krijgt u, wanneer u een AOV heeft afgesloten ook hulp bij re-integratie door specialisten en experts en kunt u preventiehulp krijgen om arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te voorkomen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk en kunt u het zelf zo inrichten dat de verzekering aansluit bij uw wensen. Zo kunt u vaak bepalen wat de hoogte van uitkering gaat zijn en dus hoeveel premie u gaat betalen, het eigen risico en de eindleeftijd van de verzekering. Een voordeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat deze fiscaal aftrekbaar is.  

Naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn er verschillende alternatieven, zoals het broodfonds en een vrijwillige AOV via het UWV. Ga eens in gesprek met één van onze experts en bekijk samen wat uw opties zijn.