0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Pensioen

Wanneer u een werknemer bent, is het vaak zo dat de werkgever een collectieve pensioenregeling heeft voor alle werknemers, maar als zzp’er is het minder gemakkelijk om een pensioen op te bouwen. Om te voorkomen dat u erg achteruitgaat op uw inkomen, wanneer u de AOW-leeftijd bereikt, is het verstandig om zelf uw pensioen tijdig te regelen. Voor de meeste zzp’ers is het niet verplicht om een pensioen privé op te bouwen, maar het is natuurlijk wel verstandig om te voorkomen dat u een financiële klap krijgt wanneer u met pensioen gaat. Voor sommige beroepen gelden er wel verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregelingen. Voorbeelden zijn beroepen in de gezondheidszorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, maar ook zelfstandige schilders en stukadoors.

Het pensioen is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste pijler is de AOW-uitkering. AOW (Algemene ouderdomswet) is de uitkering die iedereen die in Nederland woont of werkt, ontvangt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, ook als u geen inkomen heeft. De hoogte van de AOW-uitkering is gebaseerd op het minimumloon en is afhankelijk van onder andere uw woonsituatie. De uitkering is relatief weinig dus wanneer u stopt met werken, zult u er erg op achteruitgaan. Werknemers zijn vaak afhankelijk van de tweede pijler om de AOW-uitkering aan te vullen. De tweede pijler is het pensioen dat werknemers opbouwen via hun werkgever door middel van een collectieve pensioenregeling. Dit is dus niet van toepassing op zelfstandig ondernemers. Voor zzp’ers is vooral de derde pijler van belang.

De derde pijler staat voor het privé pensioen. Er zijn verschillende initiatieven die speciaal zijn gericht op zelfstandig ondernemers, zodat zij naast de AOW-uitkering een goed inkomen kunnen opbouwen voor wanneer zij met pensioen gaan. Eén van de belangrijkste initiatieven is lijfrente en dit komt in twee variaties. Zo kunt u als zzp’er een lijfrenteverzekering afsluiten bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. U betaalt maandelijks premie aan deze partij en zo spaart u voor een kapitaal dat u in termijnen krijgt uitbetaald, wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast is er ook bancaire lijfrente. Dit is te vergelijken met de verzekerde lijfrente, maar in plaats van een verzekering af te sluiten, opent u een bankrekening waar u geld spaart. Bij lijfrente en banksparen heeft u het voordeel dat de premie fiscaal aftrekbaar is. Echter is de uitkering wel belast.

U kon tot 01-01-2023 ook kiezen voor de oudedagsreserve. Wanneer u als ondernemer winst maakte, kon u binnen de onderneming geld opzij zetten voor het pensioen. Dit betekent dat u niet echt een pensioen opbouwde, maar eigenlijk een deel van de winst van het bedrijf reserveerde voor op uw oude dag. Natuurlijk moet er op een bepaald moment wél afgerekend worden met de fiscus, dat gebeurt normaal gesproken wanneer de zelfstandige stopt met het bedrijf. Er wordt dan belasting geheven over de totale opgebouwde reserve. U kunt er voor kiezen om op dat moment de opgebouwde FOR af te storten in een lijfrente, u betaalt de belasting dan gespreid omdat de lijfrente-uitkeringen belast zijn.

Tot slot is er ook de optie voor de vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling van uw voormalige werkgever. Wanneer u een ex-werknemer bent dan heeft u waarschijnlijk te maken gehad met een collectieve pensioenregeling bij het bedrijf waar u eerst voor heeft gewerkt. U kunt ervoor kiezen om deze pensioenregeling voort te zetten. Het nadeel is wel dat u pas gebruik kunt maken van de uitkering wanneer de pensioenregeling die optie biedt.

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er veel verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van een pensioen als zzp’er. Het is een complexe zaak en het regelen van een pensioen is altijd maatwerk. Neem eens contact op met één van onze financieel adviseurs en kijk samen naar wat de beste optie voor u zou zijn.