0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Zakelijke dienstverlening

Advema Financiële Dienstverlening, onderdeel van Advema Groep, heeft een team van experts en specialisten die voornamelijk werkzaam zijn vanuit onze twee kantoren in Kapelle en Dordrecht. Onze adviseurs en specialisten wonen en werken in de regio en kennen dus de actualiteiten en wat er allemaal leeft. Daarnaast werken wij met een geselecteerde groep van gecertificeerde actuarissen, arbeid/ondernemingsrecht advocaten en fiscalisten. Met verschillende achtergronden en jarenlange ervaring bieden wij onze kennis en expertise op het gebied van financiële dienstverlening. Voor ons is het opbouwen van een goede relatie met de klant erg belangrijk. Wij spreken u daarom graag persoonlijk om u een passend advies te bieden en u de kans te geven om zoveel mogelijk vragen te stellen. Duidelijkheid en transparantie zetten wij voorop, zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Advema biedt naast particuliere financiële dienstverlening ook zakelijke dienstverlening, zoals pensioencommunicatie, communicatie rondom ontslagvergoedingen en financiële planning. Ook training, personal coaching en organisatie- en verandermanagement coaching zijn mogelijk. Wij richten ons op de werkgevers, ondernemingsraden, vakbonden en natuurlijk de werknemers. Of het nu gaat om een zzp’er, het MKB, grootschalige ondernemingen of beursgenoteerde bedrijven; wij staan klaar voor iedereen!

Pensioencommunicatie naar werknemers

Pensioencommunicatie is erg belangrijk voor zowel de werkgever als voor de werknemers. Niet alleen is een werkgever, volgens de Wet Pensioencommunicatie, verplicht om duidelijk te communiceren over het pensioen naar de werknemers, het brengt ook nog eens veel voordelen met zich mee. Een goede communicatie zorgt er namelijk voor dat het pensioenbewustzijn hoger wordt en dit resulteert in meer betrokken, loyalere en productievere werknemers. Daarnaast gaat ook de werknemerstevredenheid omhoog. Dit kan ervoor zorgen dat er minder ziekteverzuim is en dat de werkgever de medewerkers langer bij zich kan houden. Communiceren over het pensioen en andere personeelsvoorzieningen of arbeidsvoorwaarden kan een uitdaging zijn. Hier willen wij u graag bij helpen!

De pensioencommunicatie en communicatie over andere personeelsvoorzieningen bieden wij in verschillende vormen aan, zoals bijvoorbeeld plenaire informatiebijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en workshops. Het kan zo worden ingevuld dat het volledig aansluit bij de wens van de onderneming.

Vaak beginnen wij met het organiseren van informatiebijeenkomsten voor alle werknemers. Tijdens deze bijeenkomsten leggen wij op een heldere en duidelijke manier de hoofdlijnen van het pensioen en de pensioenregeling uit. Zaken als hoe het pensioen wordt opgebouwd via de werkgever en welke keuzemogelijkheden werknemers hebben, komen zeker aan bod. Wij vertellen tevens over welke actualiteiten en ontwikkelingen er spelen en hoe deze van invloed kunnen zijn op de huidige pensioenregeling.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst kunnen werknemers een een-op-eengesprek aanvragen met één van onze specialisten. Tijdens zo’n gesprek kijken we samen naar de persoonlijke situatie van de werknemer en krijgt de werknemer voorlichting over het pensioen en de pensioenregeling. Door te kijken naar de persoonlijke financiën van werknemers krijgen zij op deze manier meer inzicht in hun financiële situatie en weet de werknemer wat er verwacht kan worden wanneer de werknemer met pensioen gaat.

Ons werk stopt niet zomaar na het uitbrengen van het persoonlijk advies; we blijven namelijk graag betrokken. Ons zogenoemde nazorg-traject zorgt ervoor dat de werkgever of werknemers beroep op ons kunnen doen als er op een later moment nog vragen zijn of wanneer de situatie verandert.

Communicatie over ontslagvergoedingen naar werknemers

Ontslag brengt een hoop zorgen en onzekerheden met zich mee; de financiële situatie kan namelijk enorm veranderen. Zo kan het impact maken op het inkomen, maar ook invloed hebben op de pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen. Het ontslag roept dus waarschijnlijk een hoop vragen bij werknemers op. Krijg ik een ontslagvergoeding? Hoeveel is de ontslagvergoeding? En waar kan ik het beste de ontslagvergoeding aan besteden? Wij willen de werknemers hierbij helpen door samen met hen in gesprek te gaan, om vervolgens een goed en passend advies uit te brengen. In een persoonlijk gesprek bespreken wij wat het ontslag precies inhoudt, hoeveel ontslagvergoeding de werknemer zal ontvangen en welke mogelijkheden er zijn om de vergoeding aan te besteden. Zo kan de werknemer er bijvoorbeeld voor kiezen om te gaan beleggen, de hypotheek (deels) af te lossen of de vergoeding te gebruiken om het toekomstig inkomen aan te vullen. Het ontslag kan een moeilijke periode zijn en wij willen de werknemers hier zoveel mogelijk bij begeleiden door hen te voorzien van juridisch en financieel advies; zowel tijdens de ontslagperiode als daarna met ons nazorg-traject.

Financiële planning voor werknemers

Naast pensioencommunicatie en communicatie over ontslagvergoedingen bieden wij ook volledige financiële planning voor werknemers, waarbij er wordt gekeken naar het hele financiële plaatje van de werknemer. In een een-op-eengesprek bespreken we samen met de werknemer de persoonlijke situatie, wensen en de mogelijkheden met betrekking tot de financiële situatie. Tijdens dit gesprek maken we afspraken over welke onderwerpen de werknemer belangrijk vindt en waar de werknemer  graag advies over wil ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan het inkomen na ontslag, inkomen bij pensionering, inkomen bij arbeidsongeschiktheid of het inkomen na het overlijden. De experts van Advema gaan hier vervolgens mee aan de slag en brengen een persoonlijk en passend adviesrapport, die wij graag met de werknemer doornemen in een volgend gesprek. In zo’n tweede gesprek wijzen wij de werknemer op de belangrijke punten en komen met mogelijkheden om de wensen en doelen te bereiken.

Ook voor de financiële planning van de werknemers bieden wij een nazorg-traject. Zo kunnen werknemers op een later moment contact opnemen met één van onze financieel experts om aanvullende vragen te stellen of wanneer de financiële situatie van de werknemer verandert.

Werkgevers (pensioen)

Een collectieve pensioenregeling is maatwerk en is vaak een complexe zaak. Zo kan het lastig zijn om als werkgever te bepalen wat wel en wat niet werkt; zo moet u bijvoorbeeld nagaan wat aansluit bij uw onderneming en denken in het belang van uw werknemers. Wij helpen werkgevers bij het inventariseren, analyseren, ontwerpen en opzetten van pensioenregelingen voor de werknemers. Tevens adviseren wij de werkgever over de implementatie van pensioenregelingen en verzorgen wij pensioencommunicatie richting de werknemers. Wij gaan aan de slag met uw wensen en voorkeuren en komen vervolgens met een uitgebreid adviesrapport over de pensioenregeling.

Ondernemingsraden (pensioen)

De ondernemingsraad, bestaande uit werknemers, is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie die als doel heeft de belangen van alle werknemers en de organisatie zelf te behartigen. De ondernemingsraad heeft adviesrecht en kan dus de werkgever adviseren of invloed uitoefenen als het gaat om het ondernemingsbeleid en financiële of organisatorische besluiten. Een werkgever is zelfs verplicht om belangrijke wijzigingen in het beleid voor te leggen bij de ondernemingsraad; zo ook wanneer het gaat om de pensioenregeling voor werknemers. Dit is waar Advema komt kijken. Wij gaan samen met de ondernemingsraad in gesprek over het pensioen en de pensioenregeling. Hierbij geven wij voorlichting over wat de pensioenregeling precies inhoudt, of dit aansluit bij de wensen van de werknemers en wat de eventuele risico’s kunnen zijn. Tevens bieden wij ondersteuning bij onderhandelingen met de werkgever. Naast hulp bij pensioenregelingen, kan Advema ondernemingsraden ook adviseren over contractverlengingen, de juridische en fiscale mogelijkheden voor de werkgever en werknemers, hulp bij communicatie richting werknemers en advies geven wanneer een ondernemingsraad een adviesaanvraag krijgt over bijvoorbeeld het ontslag en ontslagvergoedingen van werknemers.

Vakbonden (pensioen)

Naast ondernemingsraden staan wij ook klaar voor vakbonden. Vakbonden zijn de werknemersorganisaties die onderhandelen met werkgevers en werkgeversorganisaties om de belangen van de werknemers te behartigen door middel van onder andere een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Onderhandelingen kunnen gaan over bijvoorbeeld het salaris en de werktijden, maar ook over secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen of het pensioen. Onze experts ondersteunen vakbonden graag tijdens deze cao-onderhandelingen gericht op zaken als pensioenvraagstukken. Wij adviseren hierbij vakbonden over de verschillende pensioenregelingen en houden hierbij rekening met het belang van de werknemers.

Bel direct:

078-7440182

Adresgegevens

  • Amstelwijckweg 15
  • 3316 BB Dordrecht

Mail direct:

makelaardij@advema.nl

Bel direct:

0113 - 311815

Adresgegevens

  • Biezelingseweg 2b
  • 4421 KN Kapelle

Mail direct:

info@advema.nl