0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Bedrijfsverzekeringen zzp

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, moet u ervoor zorgen dat u uzelf beschermt tegen de risico’s die het zelfstandig ondernemen met zich meebrengt. Dit kunt u doen door onder andere een aantal bedrijfsverzekeringen voor zzp’ers af te sluiten. Wij hebben hieronder de belangrijkste verzekeringen voor u op een rijtje gezet:

Er zijn meerdere soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. De meest voorkomende zijn de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd wanneer u, tijdens werkuren, schade veroorzaakt bij anderen of aan andermans spullen. Denk bijvoorbeeld aan het om laten vallen van een kop thee over de laptop van een cliënt tijdens een bespreking. Ook zijn de spullen die u huurt of leent van anderen verzekerd. Daarnaast worden ook de kosten voor schade door een door u verkocht product gedekt.

In tegenstelling tot een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die voornamelijk is gefocust op materiële en fysieke schade aan anderen en andermans spullen, bent u met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor vermogensschade die u bij anderen heeft veroorzaakt vanuit uw beroep. Deze schade kan worden aangericht door het maken van een beroepsfout, zoals het verstrekken van verkeerde informatie, het geven van een verkeerd advies of door het maken van een verkeerde berekening. Dit type verzekering is vooral aan te raden bij beroepen als belastingconsulent, advocaat, notaris of accountant.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en de kosten van een schadeclaim kunnen erg oplopen. Zorg er dus voor dat u dit risico afdekt door een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

2. Rechtsbijstandverzekering
Als zelfstandig ondernemer kan het zijn dat u soms onverwacht te maken krijgt met een juridisch geschil met bijvoorbeeld een leverancier, omdat producten niet op tijd zijn geleverd of met een opdrachtgever, omdat facturen niet op tijd zijn betaald. U heeft dan juridisch advies nodig om dit soort conflicten op te kunnen lossen. Als u hiervoor niet bent verzekerd, kan het zijn dat u met hoge kosten komt te zitten.

Met een rechtsbijstandverzekering worden de kosten die u maakt tijdens het afhandelen van een juridisch geschil gedekt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het inschakelen van een expert en de kosten van het proces, wanneer u verliest. Daarnaast ontvangt u bij de meeste verzekeraars professionele rechtsbijstand waar u terecht kunt voor advies en ondersteuning.

3. Goederen- en inventarisverzekering
Als zzp’ers zijn uw spullen, zoals bijvoorbeeld uw laptop of gereedschap, essentieel voor u om uw werk uit te kunnen voeren. Maar wat gebeurt er nu als u onverwacht schade oploopt aan deze spullen door bijvoorbeeld brand of diefstal? Om u te beschermen tegen de gevolgen van zo’n onvoorziene gebeurtenis kunt u een goederen- en inventarisverzekering afsluiten.

Met deze verzekering verzekert u uw inventaris; alles binnen uw bedrijf dat u nodig heeft om uw werk te kunnen doen en de goederen oftewel handelsvoorraad; alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten. Met de goederen- en inventarisverzekering verzekert u de materiële schade aan uw zakelijke inboedel door bijvoorbeeld brand, storm, ontploffingen, diefstal en vandalisme op het adres waar u bedrijf geregistreerd staat.

4. Bedrijfsautoverzekering
Bent u, als zelfstandig ondernemer, veel onderweg naar klanten of opdrachtgevers en reist u deze afstanden vooral met de auto? U kunt er dan voor kiezen om een bedrijfsautoverzekering af te sluiten.

In Nederland is het wettelijk verplicht om elke auto met minimaal een WA-verzekering te verzekeren en dus ook auto’s waar u zakelijk mee reist, moeten goed worden verzekerd. Bij de meeste verzekeraars bent u niet alleen gedekt voor de kilometers die u zakelijk rijdt, maar ook bij privéritten. Als zzp’er kunt u ervoor kiezen om uw auto privé óf zakelijk te verzekeren. Een zakelijke autoverzekering is over het algemeen iets duurder dan een particuliere verzekering, maar bij een bedrijfsautoverzekering kunt u de btw verrekenen. Ook mag u de kosten voor onder andere de aanschaf van de auto, brandstof, parkeren en het onderhoud van de auto aftrekken wanneer u aangifte doet voor omzetbelasting.

U kunt kiezen uit drie verschillende soorten bedrijfsautoverzekering, namelijk de WA-verzekering, de WA+ verzekering (beperkt casco) en de Allrisk verzekering (volledig casco).

Wat is er verzekerd?WA-verzekeringWA+ (beperkt casco)Allrisk (volledig casco)
Schade bij anderen of andermans voertuig
Schade bij diefstal, brand, storm of ruitschade
Schade aan eigen voertuig

Bij de bedrijfsautoverzekering heeft u de keuze voor allerlei verschillende dekkingen. Bespreek met één van onze adviseurs welke zakelijke autoverzekering en aanvullende dekkingen het beste aansluiten bij uw bedrijf.

5. Overlijdensrisicoverzekering

Als u plots komt te overlijden dan is het vaak zo dat de financiële situatie komt te veranderen voor uw nabestaanden. Denk bijvoorbeeld aan het doorlopen van de hypotheek of schulden die u heeft gemaakt waar uw nabestaanden uiteindelijk mee te maken krijgen.

Wanneer u voor een werkgever werkt dan bouwt u meestal een ouderdoms- en nabestaandenpensioen op. Uw nabestaanden krijgen dan een uitkering op het moment dat u komt te overlijden. Echter, als u een zelfstandig ondernemer heeft u geen recht dit nabestaandenpensioen. U moet dus zelf zorgen dat u iets heeft geregeld, zodat nabestaanden financieel kunnen worden opgevangen wanneer u overlijdt. Dit kan met een overlijdensrisicoverzekering.

U kunt de overlijdensrisicoverzekering zelf inrichten. Zo kan de verzekering onder andere worden gekoppeld aan de hypotheek om te zorgen dat uw nabestaanden kunnen blijven wonen in het huis waar jullie altijd woonden. Een overlijdensrisicoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt steeds vaker verplicht gesteld door hypotheekverstrekkers om risico’s te verminderen. Ook kunt u met de overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld zorgen dat nabestaanden het leven kunnen blijven leiden dat zij altijd al leefden of zorgen dat er geld is voor wanneer uw kinderen later gaan studeren. Daarnaast kunt u met de verzekering ook zorgen dat kosten worden gedekt die kunnen ontstaan door bedrijfsbeëindiging. U kunt zelf bepalen wat de looptijd van de verzekering is, de hoogte van de uitkering en wie uiteindelijk de uitkering ontvangt.

Er zijn natuurlijk nog veel meer bedrijfsverzekeringen waar u uit kunt kiezen om er zeker van te zijn dat u optimaal bent beschermd tegen de risico’s van het zelfstandig ondernemen, zoals bijvoorbeeld de cyberverzekering, geldverzekering en bedrijfsschadeverzekering. Vraag een gesprek aan met één van onze specialisten om samen te bepalen wat de beste keuzes voor bedrijfsverzekeringen en dekkingen zijn voor u als zelfstandig ondernemer.