0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wat is aansprakelijkheid? Aansprakelijkheid betekent dat u verantwoordelijk kunt worden gehouden voor een bepaalde gebeurtenis en vervolgens hiervan de gevolgen dient te dragen. Zo kunt u bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld na het maken van schade aan een ander of andermans spullen; u wordt dan geacht de schade te vergoeden.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Of u nu per ongeluk een kop koffie omgooit over de spullen van een ander of een klant in uw winkel ontvangt die struikelt over het opstapje van de winkel; u kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Om uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsclaim, kunt u kiezen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van zo’n verzekering is niet wettelijk verplicht, maar aangezien het aantal claims elk jaar steeds groter wordt, is het zeker verstandig om te kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u niet alleen verzekerd wanneer u of één van uw medewerkers, tijdens werktijd, schade veroorzaakt bij iemand anders of andermans spullen, maar ook wanneer er schade wordt veroorzaakt bij een ander door een product dat u heeft verkocht. Tevens bent u verzekerd wanneer u schade aanricht aan de spullen die u heeft gehuurd of geleend van een ander.

Naast schade aan anderen of andermans spullen, worden de kosten gedekt bij schade aan uw medewerkers door bijvoorbeeld beroepsziekte of door een bedrijfsongeluk waarbij een medewerker gewond raakt of komt te overlijden.

Wat belangrijk is om te weten, is dat schade aangericht door motorvoertuigen niet valt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet u een bedrijfsautoverzekering afsluiten. Verder is de financiële schade die u veroorzaakt bij een ander door bijvoorbeeld het geven van een verkeerd advies of door het verstrekken van onjuiste informatie niet verzekerd. Wanneer u een bedrijf heeft waarbij u met uw diensten een financieel nadeel kunt veroorzaken bij klanten dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een goede aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is verzekerd?Wat is niet verzekerd?
Schade aan een ander of andermans spullenSchade door motorvoertuigen
Schade aan spullen die u huurt of leentFinanciële schade door het geven van verkeerd advies of verstrekken van onjuiste informatie
Schade door een product dat u heeft verkochtSchade aan uzelf of het bedrijf
Schade aan uw medewerkers door een ongeluk of bedrijfsziekteSchade door opzet
Schade aan spullen van uw medewerkersSchade door illegale activiteiten of wanneer u zich niet houdt aan bepaalde regels

Bel direct:

078-7440182

Adresgegevens

  • Amstelwijckweg 15
  • 3316 BB Dordrecht

Mail direct:

makelaardij@advema.nl

Bel direct:

0113 - 311815

Adresgegevens

  • Biezelingseweg 2b
  • 4421 KN Kapelle

Mail direct:

info@advema.nl