0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Verzuimverzekering

Wanneer u medewerkers in dienst heeft dan kan het natuurlijk weleens voorkomen dat één van uw medewerkers ziek wordt. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon en voor de re-integratie van de medewerker na de ziekteperiode.

Als werkgever bent u verplicht om twee jaar lang, minimaal 70% van het loon, door te betalen wanneer een medewerker niet in staat is om te werken door ziekte. Afhankelijk van de cao-afspraken kan dit meer zijn; tot wel 100%. Een zieke medewerker kost u gemiddeld € 250,- per dag. De kosten kunnen dus erg oplopen en ondanks dat deze verzekering niet verplicht is, is het wel verstandig om u te verzekeren voor de gevolgen van ziekteverzuim door een verzuimverzekering af te sluiten.

Met de verzuimverzekering kunt u het financiële risico bij ziekteverzuim van medewerkers afdekken. De kosten voor loondoorbetaling worden dan standaard gedekt. Bij de meeste verzekeraars kunt u daarnaast kiezen voor een uitgebreidere dekking waarbij ook de re-integratie, verzuimbegeleiding, preventie en rechtsbijstand bij een geschil zijn verzekerd. Wanneer een zieke medewerker komt te overlijden dan valt ook de overlijdensuitkering onder deze verzekering.

Wie in principe niet vallen onder deze verzekering zijn de mensen die geen werknemers zijn, zoals bijvoorbeeld partners, directeuren, grootaandeelhouders of zzp’ers. Wanneer u als bedrijfseigenaar of aandeelhouder uw inkomen wilt verzekeren kunt u ervoor kiezen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

De verzuimverzekering is zo aan te passen dat deze perfect aansluit bij het bedrijf. Zo kunt u beslissen over het verzekerde bedrag, eigenrisicotermijn, hoeveel ziektejaren worden verzekerd en of de werkgeverslasten ook worden meeverzekerd. Spreek eens met één van onze adviseurs voor een passend advies.