0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

WGA Hiaatverzekering

Wanneer een werknemer enige tijd niet kan werken vanwege ziekte wordt de werkgever geacht om twee jaar minimaal 70% van het inkomen door te betalen. Veel werkgevers sluiten hiervoor een verzuimverzekering af waarmee loondoorbetaling en re-integratie is gedekt. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is?

Wanneer een werknemer ziek wordt, krijgt de werknemer sowieso eerst twee jaar loondoorbetaling vanuit het bedrijf waar de werknemer in dienst is. Wanneer een werknemer langer dan die twee jaar arbeidsongeschikt is, komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-loongerelateerde uitkering van het UWV. Dit is 70% van het originele inkomen en is minimaal 3 maanden tot maximaal 24 maanden beschikbaar. Wanneer de werknemer langer dan die periode arbeidsongeschikt is, krijgt de werknemer een WGA-uitkering (loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering) via het UWV. Hierbij kan het soms zo zijn dat de werknemer in één keer erg daalt qua inkomen; soms tot ver onder de 70% van het originele inkomen. Dit inkomensverschil wordt WGA-hiaat genoemd.

Om werknemers extra financiële zekerheid te geven in het geval dat zij arbeidsongeschikt raken, kan de werkgever ervoor kiezen om een WGA-Hiaatverzekering af te sluiten. Met de uitgebreide dekking van deze verzekering wordt het inkomen van de werknemer aangevuld tot 70% van het originele jaarloon tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Afhankelijk van de verzekeraar, kunnen medewerkers tevens hulp krijgen bij de re-integratie en krijgt u als bedrijf hulp bij preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid.

De WGA-Hiaatverzekering kan worden aangeboden als een collectieve en/of vrijwillige verzekering waarbij werknemers zelf bepalen of zij hier wel of niet aan willen deelnemen, maar u kunt het ook standaard opnemen in het contract van een werknemer en elke maand (een gedeelte) van het brutoloon van elke werknemer aftrekken.

Als u medewerkers in dienst heeft die een inkomen hebben boven de loongrens van € 66.956 (in 2023), kunt u kiezen om een WIA-excedentverzekering af te sluiten.

U bent als bedrijf niet verplicht om de WGA-Hiaatverzekering af te sluiten (volgens sommige cao’s wel), maar het kan wel een erg goede secundaire arbeidsvoorwaarde zijn die u kunt bieden aan uw werknemers. Daarnaast is de premie van de verzekering ook nog eens fiscaal aftrekbaar.