0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

WIA-excedentverzekering

Wanneer een werknemer ziek wordt en dus enige tijd niet kan werken dan is de werkgever verplicht om gedurende twee jaar 70% het inkomen door te betalen. Afhankelijk van cao-afspraken kan dit oplopen tot wel 100%. Na deze twee jaar komt de werknemer in aanmerking voor de WGA-loongerelateerde uitkering van het UWV. Dit is 70% van het originele inkomen en is minimaal 3 maanden tot maximaal 24 maanden beschikbaar. Daarna ontvangt de werknemer een WGA-uitkering van het UWV (loonaanvullinguitkering of vervolguitkering). Als gevolg van de WGA-uitkering kan het zijn dat het inkomen van de werknemer erg achteruitgaat. Er ontstaat dan een inkomensverschil dat ook wel WGA-Hiaat wordt genoemd.

Om arbeidsongeschikte werknemers financieel te ondersteunen, kan een werkgever ervoor kiezen om een WGA-Hiaatverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat het inkomen, naast de WGA-uitkering, van de medewerker aangevuld wordt tot 70%. Echter is de WGA-Hiaatverzekering alleen voor het inkomen tot de WIA-loongrens van € 66.956 (2023). Om het inkomen van medewerkers boven de loongrens aan te vullen, kunt u als werkgever een WIA-excedentverzekering afsluiten.

De WIA-excedentverzekering vult het inkomen aan wat de medewerker boven de WIA-loongrens verdient. Daarnaast worden vaak ook de kosten voor re-integratie en begeleiding bij uitval gedekt. Bij de WIA-excedentverzekering is het zo dat u zelf de dekking en de looptijd van de verzekering kunt bepalen. Zorg ervoor dat u alle medewerkers met een inkomen boven de loongrens op tijd aanmeldt; medewerkers die niet (op tijd) zijn aangemeld, zijn namelijk niet verzekerd.

De verzekering is niet verplicht, maar is wel een goede secundaire arbeidsvoorwaarde om te bieden aan uw werknemers. U kunt als werkgever bepalen of uw medewerkers boven de WIA-loongrens wel of niet meebetalen aan de premie van de verzekering. U kunt dit bijvoorbeeld opnemen in het contract van een werknemer en elke maand (een gedeelte) van het brutoloon van de werknemer aftrekken.