0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wanneer een medewerker niet in staat is om te werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval dan bent u als werkgever verplicht om twee jaar lang minimaal 70% van het inkomen door te betalen. Om het financiële risico bij ziekteverzuim van medewerkers af te dekken, kunt u kiezen om een verzuimverzekering af te sluiten. Hier vallen bedrijfseigenaren niet onder. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer u, als ondernemer, arbeidsongeschikt bent geworden?

Als arbeidsongeschikte ondernemer komt u vaak niet in aanmerking voor een uitkering via de overheid en bent u zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Om te voorkomen dat u financieel hard wordt geraakt wanneer u een periode niet aan het werk kunt, als gevolg van ziekte of een ongeval, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering is, in tegenstelling tot de verzuimverzekering, helemaal gericht op ondernemers en zelfstandigen en dekt het inkomensrisico dat u als bedrijfseigenaar heeft.

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt u een maandelijkse uitkering wanneer u niet in staat bent om te werken. Dit kan zijn door bijvoorbeeld langdurige ziekte of een ongeval, maar ook tijdens zwangerschaps- of adoptieverlof. Daarnaast krijgt u hulp bij preventie tegen arbeidsongeschiktheid en de re-integratie na de ziekteperiode.

Deze verzekering is niet verplicht, maar het wordt zeker wel aangeraden om te kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zeker wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek af wilt sluiten en u dus te maken krijgt met maandelijkse afbetalingen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal aan te passen naar eigen wens. Zo kunt u vaak zelf kiezen of u het volledige inkomen of enkel de vaste lasten wilt verzekeren. Daarnaast bepaalt u zelf of u zich tijdelijk wilt verzekeren of dat u gedekt wilt zijn tot bijvoorbeeld de pensioenleeftijd. Veel verzekeraars hebben opties voor verschillende (uitgebreidere) dekkingen, dus ga eens samen met één van onze financieel adviseurs op zoek naar uw mogelijkheden.