Biezelingseweg 2b

4421 KN Kapelle

0113 - 311815

Amstelwijckweg 15
3316 BB Dordrecht
078-7440182
info@advema.nl

Verzekeringen

Verzekeringen

Advema adviseert u over uw verzekeringspakket. Het gaat hierbij niet uitsluitend om het afsluiten van verzekeringen, maar ook om het screenen van uw verzekeringspakket om te zien wat wel en wat niet relevant is voor uw situatie. U kunt hierbij denken aan schadeverzekeringen, levensverzekeringen en bancaire producten.

Particulieren

Samen met u wordt bekeken welke risicoís u zelf wilt dragen en welke u liever wilt verzekeren. Dit houdt verband met de risicoís in het leven. Wat zijn de financiŽle gevolgen als u ziek of werkeloos wordt? Wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of de financiŽle consequenties voor uw nabestaanden als u komt te overlijden? Ook praktische zaken als het risico van brand, diefstal komen ter sprake. Denk aan uw woonhuis, inboedel, auto en aan aansprakelijkheidsrisico en rechtsbijstand.

Wij kijken expliciet of de verzekerde bedragen juist zijn en up-to-date. Te hoog verzekerde bedragen en dubbele dekking worden eruit gefilterd, de premie die u daarvoor betaalt is immers volstrekt onnodig.

Uiteindelijk ontvangt u van ons een advies opmaat. Als u dat wilt, zorgen wij ook voor de afwikkeling van schades en zien erop toe dat schadeloosstelling op een correcte wijze plaatsvindt.

Zakelijk

Het bedrijfsleven kent specifieke risicoís en is gebaat bij onafhankelijk specifiek advies. Het bedrijfspand, de inventaris, bedrijfsschade en aansprakelijkheidsrisico, rechtsbijstand en het wagenpark, het vraagt om maatwerk. In alle gevallen dient het advies op maat gesneden te zijn en afgestemd op uw onderneming.

Het principe van het advies is gebaseerd op inventariseren van uw wensen en de risicoís die u loopt in uw specifieke branche. Op basis daarvan adviseren wij u te verzekeren wat noodzakelijk en nodig is en de verzekerde bedragen up-to-date houden. Te hoog verzekerde bedragen, dubbele dekking en bestaande overbodige verzekeringen worden opgespoord om onnodige premiebetaling te voorkomen. Advema FinanciŽle Dienstverlening bewijst zijn meerwaarde door gerichte advisering om de premiekosten zo laag mogelijk te houden en desgewenst te bemiddelen in uw belang.